Politie van de toekomst krijgt vorm in stadhuys

Politie van de toekomst krijgt vorm in stadhuys

Eind januari was de grootste werkgever van Nederland te gast in Stadhuys Gouda: de politie. Zo’n 200 politiemensen uit het hele land dachten op verzoek van hun Ondernemersraad mee over een eigentijdse inrichting van de Nationale Politie.

Politie van de toekomst krijgt vorm in stadhuys

Eind januari was de grootste werkgever van Nederland te gast in Stadhuys Gouda: de politie. Zo’n 200 politiemensen uit het hele land dachten op verzoek van hun Ondernemersraad mee over een eigentijdse inrichting van de Nationale Politie.

Henk Hogeweg van adviesbureau De Limes is als adviseur betrokken bij deze ‘operatie’ en organiseerde in die hoedanigheid de bijeenkomst. Op het programma stonden maar liefst zeventien workshops en dus werden álle ruimtes van het stadhuys deze dag gebruikt. Stadhuys Gouda was als locatie perfect voor deze dag, blikt Hogeweg terug. En dat niet niet alleen om praktische redenen, het station ligt op loopafstand en er is voldoende beschikbare ruimte, maar ook vanwege het historische karakter van het pand. ,,Neem de haard in de Burgemeesterskamer. Daarop staat een spreuk in het Latijn die zegt: Als je iets doet, doe het dan goed. Dat sluit zó mooi aan bij wat we aan het doen zijn. Het zal de meeste mensen niet opvallen, maar ze herkennen wel of een locatie klopt.’’

De deelnemende politiemensen waren dan ook heel enthousiast, merkte hij. ,,Van tevoren waren we een beetje huiverig of we voldoende ruimte zouden hebben voor zoveel mensen. Maar het gaf juist heel veel charme en sfeer aan de dag.’’ Het creëren van een goede omgeving was juist voor deze bijeenkomst van groot belang, geeft Hogeweg aan. ,,We wilden de politiemensen alle aandacht geven, en dat proces mocht op geen enkele manier verstoord worden. Dat hebben de mensen van Stadhuys Gouda heel goed aangevoeld.’’ De samenwerking ging overigens wel heel ver, vertelt hij lachend. ,,Rik Dijkgraaf, de locatiemanager, heeft zelfs een bijdrage geleverd aan een van de workshops en dat was echt een groot succes.’’

D
e bijeenkomst duurde de hele dag, dus ook over de catering was nagedacht. ,,We wilden graag dat in het hele gebouw geluncht kon worden, zodat wachttijden en rijen vermeden zouden worden. Deze politiemensen waren tenslotte niet voor de lunch gekomen maar voor een productieve doe- en denkdag. Gelukkig bleek dat geen enkel probleem.’’ De Limes kiest zelden twee keer voor dezelfde locatie. ,,Maar voor een groep met een andere samenstelling houden we deze locatie zeker in ons achterhoofd.’’