Het Oude Stadhuys: locatie met een verhaal

Het Oude Stadhuys van Gouda ziet er nu misschien vrolijk en vredig uit, maar vroeger werden er weleens duistere spelletjes gespeeld.

Stadhuys Gouda historieZat van natte voeten

De boeren waren het zat om natte voeten te hebben. Het stadsbestuur van Gouda had geweigerd om het land ten oosten van de Gouwe onder water te zetten. Daar tegenover stond dat de Oude Hollandse Waterlinie in andere polders wel tot ongewone waterstanden had geleid. Dit tot grote frustratie van de bewoners van de polders.

De oplossing: een gijzeling!

En daar gingen ze. Op 15 juli 1672 baande een grote groep boeren zich een weg door de stadspoort. Op naar het Stadhuys! Ze stampten richting het grote gebouw en jaagden het stadsbestuur naar één ruimte. Het stadsbestuur zat, logischerwijs, flink in de piepzak en deed het voorstel om samen naar stadhouder Willem III te stappen. Om ervoor te zorgen dat dit ook echt zou gebeuren, werden de ramen en deuren door de boeren afgesloten. Een grote groep mannen hield de wacht rondom het stadhuis.

En zo liep het af

Het was voor het stadsbestuur een lange dag. Maar daar kwam de trompetter met een boodschap uit  het kamp van Willem III. De boeren kregen geen bevestiging, maar een flinke uitbrander van de stadhouder. “Als jullie niet heel snel Gouda verlaten, roepen jullie de ‘verontwaardiging’ van Willem III over je af”, klinkt het door de straten. En dat wil natuurlijk  niemand! Met de staart tussen de benen gingen de boeren ervandoor. Weg uit de stad, om nooit meer terug te komen.

Cynisch weetje: Het stadsbestuur had net op die dag besloten om de sluizen rondom de stad te sluiten om het waterpeil te herstellen. Dus als de boze boeren nog éven gewacht hadden…


Ben jij op zoek naar een feestlocatie met een verhaal? Je kunt je bruiloft of een zakelijk evenement vieren in Het Oude Stadhuys! Neem contact met ons op voor meer informatie.